Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους γενικούς Όρους Συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές αυτού του εντύπου, που συμφωνούν με την Κοινοτική Οδηγία 90/314.
Η πληρωμή και υπογραφή του θεωρημένου Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται για την συμμετοχή σας σε οργανωμένη εκδρομή σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών Όρων Συμμετοχής.

1) ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Για την διοργάνωση των ταξιδιών του, το γραφείο χρησιμοποιεί πλοία, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Το γραφείο δεν έχει δικά του πλοία, ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδιών για να θεωρείται υπεύθυνο για τη σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του γι αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλήψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Το γραφείο δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος του και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Δεν είναι ωστόσο ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει αποτελέσματα όπως:
-Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής.
-Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες καθαριότητας.
-Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες πραξικοπήματα, πολέμους πυρκαγιές, σεισμούς πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανώτερης βίας.
-Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

2) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ /ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για κάθε ταξίδι αυτού του προγράμματος ισχύει η προθεσμία συμμετοχής 20 ημερών πριν την αναχώρηση. Η προθεσμία συμμετοχής προσδιορίζει και τα χρονικά όρια στα οποία μπορούμε να ακυρώσουμε το αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια οικονομική επίπτωση σε βάρος μας. Η δήλωση συμμετοχής είναι έγκυρη μόνο όταν ο πελάτης προκαταβάλλει το 1/5 του ποσού εκάστης εκδρομής. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που επειδή δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν σαφώς μόνο τα όσα αναφέρονται στα <περιλαμβανόμενα> της κάθε εκδρομής. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης των εκδρομών. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που ωστόσο δεν υποχρεώνει το γραφείο να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά όχι αργότερα από 10 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού.

3) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί δίνει το δικαίωμα στον συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στο γραφείο να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια του γραφείου είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, πιστοποιητικών εμβολιασμού, αδειών αποδημίας κ.α.) καθώς και την γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. Οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο. Εξάλλου ο πελάτης υποχρεούται να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας 10 ημερών από την επιστροφή της εκδρομής για τυχόν παραλήψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει.

4) ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της εκδρομής καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων. Εξάλλου για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές γίνεται αυτόματα ασφάλεια που καλύπτει τυχόν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην διάρκεια της εκδρομής και μόνο.

5) ΠΟΥΛΜΑΝ
Οι θέσεις στα λεωφορεία αλλάζουν καθημερινά από όλους ανεξαιρέτως τους εκδρομείς. Το κάπνισμα εντός του πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση < μέσω πόλης..> υποδηλώνει την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου του προγράμματος και όχι την διέλευση και περιήγηση της αναγραφόμενης πόλης. Η φράση <θα δούμε> πολλές φορές υποδηλώνει την από του πούλμαν εξωτερική άποψη του εκάστοτε μνημείου-κτιρίου.

5) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το γραφείο καταλύματα έχουν την νόμιμη και εν ισχύει άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια την θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να παραταθεί το ταξίδι για λόγους ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, αναβολή δρομολογίων, απεργία κ.λ.π) οι εκδρομείς υποχρεούνται να πληρώσουν για τις παραπάνω ημέρες ή για τη διαφορά τιμής που θα προκύψει από την αλλαγή πλοίου. Τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται και παραδίδονται στις 12 το μεσημέρι, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των εκδρομέων. Τα δωμάτια των περισσότερων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν 2 κλίνες. Ως εκ τούτου τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Τα μονόκλινα είναι πάντα λίγα και διατίθενται με τη σειρά εγγραφής των ενδιαφερομένων. Είναι δυνατόν να μοιραστεί κάποιος ένα δίκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρξει και άλλος εκδρομέας με αυτήν την επιθυμία. Διαφορετικά η χρήση μονόκλινου δωματίου είναι υποχρεωτική και η επιπλέον δαπάνη (διαφορά μονόκλινου) βαρύνει τον εκδρομέα. Σε περιόδους εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων στις γύρω ευρείες περιοχές αυτών.

7) ΓΕΥΜΑΤΑ
Οι εκδρομές περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στα περιλαμβανόμενα προγεύματα και γεύματα.. Το γραφείο προσπαθεί κατά τη διάρκεια των εκδρομών να περιλαμβάνει σε αυτές την καλύτερη δυνατή διατροφή των εκδρομέων, αλλά δεν είναι δυνατόν να φέρει ευθύνη για την τυχόν ποσοτική ή ποιοτική ανεπάρκεια των γευμάτων γιατί καθορίζεται αποκλειστικά από τα ξενοδοχεία.

8) ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ/ ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΑ
Στις εκδρομές των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και Πάσχα οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα λόγω αργιών και μη λειτουργία τους.

9) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Οργανωμένα ομαδικά ταξίδια προϋποθέτουν αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στους ταξιδιώτες. Το γραφείο καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρμονική εξέλιξη των εκδρομέων του συνιστά, σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής στις συνθήκες ομαδικών ταξιδιών να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προσαρμογής τους ώστε να μη θέτουν σε δοκιμασία την προσωπική διάθεση και στη διάθεση και στη διάθεση των άλλων εκδρομέων.

10) ΑΚΥΡΩΣΗ
Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το γραφείο προπληρώνει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι αυτό και είναι με την σειρά του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις 20 τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Εξάλλου ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει σε οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο που πληρεί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού ενημερώσει το Γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι. Ο πελάτης που εκχωρεί και ο πελάτης που αποδέχεται την συμμετοχή του στην εκδρομή ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του γραφείου για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και για ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Το γραφείο δικαιούται σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός μέχρι την ώρα της αναχώρησης να ζητήσει την εξόφληση με κάθε νόμιμο μέσο.

11) ΑΛΛΑΓΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές είναι 20 άτομα. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώνει οποιοδήποτε ταξίδι του αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Το γραφείο οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για την ματαίωση της εκδρομής μέχρι και 8 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού .Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου το γραφείο δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομέων ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Το γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη, το γραφείο δεν δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος της εκδρομής . Οι αλλαγές αυτές, είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του. οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν.

12) ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Παιδιά 2-12 ετών δικαιούνται την έκπτωση ατμοπλοϊκού εισιτηρίου που αναγράφεται στον ένθετο τιμοκατάλογο. Παιδιά κάτω των 2 ετών πληρώνουν μόνο το 10% του ναύλου, αλλά δεν δικαιούνται κρεβάτι στο πλοίο και στο ξενοδοχείο.

13) ΤΙΜΕΣ
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στον ένθετο τιμοκατάλογο υπολογίσθηκαν με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους ακτοπλοϊκούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος. Τα έξοδα συμμετοχής οποιουδήποτε ταξιδιού μπορεί να αυξηθούν απροειδοποίητα για τις ακόλουθες πιθανές αιτίες :
– Αύξηση των υπολογισθέντων κατά κοστολόγηση ναύλων
– Αδυναμία συγκεντρώσεως του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων κατά δρομολόγιο ή μετάταξη σε ακριβότερο ναύλο.
– Αισθητή αύξηση της τιμής συναλλαγματικών μονάδων σε σχέση με τις ληφθείσες, κατά την κοστολόγηση της τιμής της εκδρομής. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 20 μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής. Οι οργανωμένες εκδρομές συμπεριλαμβάνουν τα απαιτούμενα έξοδα για τέλη παραμονής, λιμενικά τέλη εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκραμένης εκδρομής. Για τις τιμές κάθε εκδρομής δείτε τον ένθετο τιμοκατάλογο.

14) ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Κάθε εκδρομέας δικαιούται τη μεταφορά μιας βαλίτσας μέχρι 20 κιλά. Το γραφείο καμία ευθύνη δεν έχει σε περίπτωση που χαθεί ή χαλάσει μια βαλίτσα. Αξίωση αποζημίωσης δεν γίνεται δεκτή για πιθανή φθορά βαλίτσας. Για τις εκδρομές με πούλμαν συνιστούμε να έχετε, αν είναι δυνατόν, μόνο μια αποσκευή και όχι πολλές μικρές οι οποίες δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις.